Preview Mode Links will not work in preview mode

Trygg Identitet!

Apr 5, 2020

Hva er kjærlighet? Hvorfor er det så vanskelig for oss flerkulturelle å ta et valg når det kommer til hvem vi ønsker å tilbringe livet vårt med? Det finnes ingen fasit og det er langt ifra enkelt, men kanskje vi kan hjelpe hverandre ved å dele erfaringer?


Mar 8, 2020

Hva er egentlig tilhørighet? Og hvorfor er det så viktig å føle at man tilhører noe eller noen? I denne episoden snakker vi om tilhørighet, hvordan det er med på å styrke følelsene våre og hvorfor vi som flerkulturelle ofte føler et sterkere behov for tilhørighet. Nizar forteller om hvordan fotballen var med...


Jan 19, 2020

Har du noen gang vært tolk for foreldrene dine hos legen? Har du sagt du har forstått hva farmasøyten på apoteket har informert deg om, for å unngå å bruke mer av deres tid? I denne episoden snakker vi om språkbarrieren, helsetjenester og hvordan man kan forhindre det.

Bavan leser opp fra Helsenorge.no i...


Jan 12, 2020

I denne episoden snakker vi med Lailan Bamarni. Hun er en norsk-kurdisk influenser, som driver med blant annet blogg og youtube. Det har hun både møtt negative og positive holdninger til. Hun forteller oss om sin reise, fordommer og hvordan våge å være seg selv.


Dec 29, 2019

I denne episoden snakker vi med Nizar Amedi, 32. Han er sertifisert kursholder for FlexID, og har jobbet i flere år med barn og unge med flerkulturell bakgrunn. Hvordan kan man være en brobygger mellom foreldre og det norske samfunnet for å bygge egen kultur, og trygge sin egen identitet? Nizar gir oss tips og råd!